Protocol cameratoezicht Stichting de Nieuwe Leeuwarder Jachthaven

Inleiding
Dit protocol is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen van de AVG
(Algemene Verordening Gegevensbescherming). Doordat beeldmateriaal wordt
opgenomen, is er sprake van verwerken van persoonsgegevens. Integer gebruik van het camerasysteem en de bescherming van persoonsgegevens zijn van groot
belang. De grondslag voor cameratoezicht in en rond de jachthaven is het
gerechtvaardigde belang van de jachthaven conform artikel 6 lid 1 van de AVG.

  • 1. Ten behoeve van de veiligheid van ligplaatshouders, passanten en bezoekers van de jachthaven en ter beveiliging van eigendommen, zijn op het haventerrein beveiligingscamera’s geplaatst.
  • 2. Door borden wordt aangegeven dat de jachthaven beveiligd is met camera’s.
  • 3. De camerabeelden worden 14 dagen bewaard.
  • 4. Een verzoek tot het inzien van beelden dient gericht te zijn aan het bestuur van de stichting de Nieuwe Leeuwarder Jachthaven.
  • 5. De aanvrager dient de datum, het tijdstip van opname en de reden van inzage aan te geven.
  • 6. Beeldmateriaal kan pas ter inzage worden gegeven na een belangenafweging door het bestuur, waarbij het belang van inzage is afgewogen tegen over belangen, waaronder bijvoorbeeld het belang van derden die op het beeldmateriaal voorkomen bij bescherming van hun privacy.
  • 7. Wanneer politie of justitie op grond van hun bevoegdheden camerabeelden vorderen, zullen die worden verstrekt.
  • 8. Het bekijken en beoordelen van de camerabeelden zal plaats vinden in het bijzijn van twee bestuursleden.

U kunt dit cameraprotocol lezen op de site of opvragen bij de medewerkers van de jachthaven.

Het bestuur.